Byggmøte

Byggemøter avklarer framdrift og oppklarer misforståelser, noe som bidrar til god flyt i arbeidet.