Byggetillatelse

Det skal i utgangspunktet alltid søkes ved nybygg eller endringer av eksisterende bygg.