Byggebransjens våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom skal bygges. Det er byggteknisk forskrift som er forskriften og sier hvilke minimumsstandarder et våtrom skal ha. Våtromsnormen er antatt å oppfylle et høyere nivå enn nivået til byggteknisk forskrift på våtrom.