Bygg- og anleggsavfall

Arbeidet avgrenses til å omfatte bygg- og anleggsbransjen og da spesielt bygg- og anleggsprosjekter.