Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt i plast for å gjøre dem mindre brannfarlige ved å øke plastens tenntemperatur.