Brannsikkerhet

Med brannsikring menes alt som gjøres for å hindre at en brann oppstår eller får spre seg, utstyr for slukking og varsling av brann samt evakueringsplaner, rømningsveier og så videre.