Bildedokumentasjon

Bildedokumentasjon i bygg og anlegg brukes til å ta fotografiske bilder for å dokumentere ulike faser og aspekter av prosjekter.

Det hjelper med å følge opp prosjektets fremdrift, identifisere feil eller avvik, kontrollere kvalitet og kommunisere mellom ulike aktører. Bildene gir en visuell historikk og objektiv dokumentasjon av arbeidet som er utført.

Bildedokumentasjon har blitt det normale i byggebransjen. I stedet for å krysse av på sjekklister, tar man bilder fortløpende, med egen telefon.