Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste (BHT) i bygg- og anleggsbransjen er en tjeneste som tilbys for å ivareta og fremme helse, sikkerhet og trivsel blant arbeidstakere i bransjen. Her er en kort forklaring av bedriftshelsetjeneste i bygg og anlegg:

Bedriftshelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste i Norge som tilbys av godkjente virksomheter. Formålet med bedriftshelsetjenesten er å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer, skader og sykdommer, samt fremme en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

Bygg- og anleggsbransjen

I bygg- og anleggsbransjen er bedriftshelsetjenesten spesielt viktig på grunn av de spesifikke risikoene og utfordringene knyttet til arbeidet. Dette kan inkludere risikoen for fall, tunge løft, støyeksponering, bruk av farlige stoffer og arbeid i trange eller ustabilt miljøer.

Oppgaver og tjenester: Bedriftshelsetjenesten i bygg og anlegg utfører en rekke oppgaver og tilbyr tjenester som bidrar til å sikre en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Dette kan inkludere:

Risikovurderinger: BHT kan hjelpe bedriften med å identifisere og vurdere risikofaktorer i arbeidsmiljøet, for eksempel farlige arbeidsoperasjoner, støyeksponering eller kjemiske stoffer. Dette bidrar til å implementere tiltak for å redusere risikoen.

Helseundersøkelser: BHT kan tilby helseundersøkelser og kontroller for arbeidstakerne. Dette kan omfatte hørselstester, lungefunksjonstester, synsundersøkelser eller andre relevante helsekontroller.

Veiledning og opplæring: BHT kan gi råd, veiledning og opplæring til arbeidstakere og ledere om helse- og sikkerhetsrelaterte emner. Dette kan inkludere opplæring i bruk av verneutstyr, ergonomiske prinsipper eller forebygging av arbeidsrelaterte skader.

Oppfølging og helsefremmende tiltak: BHT kan bidra til oppfølging av sykmeldte arbeidstakere og bistå i rehabiliteringsprosesser. De kan også tilby råd og tiltak for å fremme helse og trivsel på arbeidsplassen, for eksempel ergonomiske tilpasninger eller stressmestringstiltak.

Bedriftshelsetjenesten i bygg- og anleggsbransjen spiller en viktig rolle i å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.


Les mer: Smartere og rimeligere bedriftshelsetjeneste