Avvik og Avvikshåndtering

Et "avvik" i byggebransjen refererer til en uønsket hendelse eller situasjon som avviker fra planlagte eller forventede standarder, prosedyrer eller krav. Dette kan omfatte alt fra mindre avvik, som forsinkelser i levering av materialer, til alvorlige avvik, som ulykker eller feil i konstruksjonen.

For å håndtere avvik i praksis på byggeprosjekter, vil man vanligvis følge en bestemt prosedyre. Dette kan omfatte følgende steg:

1. Identifisere avviket: Dette kan gjøres gjennom rutinemessige inspeksjoner, vernerunder eller rapporter fra ansatte eller andre interessenter via et digitalt avvikssystem på mobilen.

2. Vurdere avviket: En grundig vurdering av avviket er nødvendig for å bestemme omfanget av avviket, risikonivået og hva som må gjøres for å håndtere det.

3. Beslutte om tiltak: Basert på vurderingen av avviket, vil man bestemme hvilke tiltak som må iverksettes for å håndtere avviket. Dette kan inkludere alt fra å endre prosedyrer, til å foreta reparasjoner eller endringer i konstruksjonen.

4. Implementere tiltak: De nødvendige tiltakene må iverksettes, og det kan være nødvendig å samarbeide med andre entreprenører eller interessenter for å implementere tiltakene på en effektiv måte.

5. Overvåke avviket: Etter at tiltakene er implementert, vil man følge opp for å sikre at avviket er håndtert på en tilfredsstillende måte. Dette kan omfatte rutinemessige inspeksjoner og tester for å bekrefte at tiltakene er effektive.

Det er viktig å ha en tydelig avvikshåndteringsprosedyre på plass for å sikre at avvik blir håndtert på en systematisk og effektiv måte. Dette kan bidra til å redusere risikoen for skader eller tap av liv, og sikre at byggeprosjektet følger de nødvendige standarder og krav.

Anbefalte sider: