Avsluttende rengjøring før overtagelse

Grundig rengjøring av objekt som følger satte standarder og sjekklister.