Avfallsforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

Les mer: Avfallsforskriften (lovdata.no