Avfall

Avfall er kasserte gjenstander, stoffer, energibærere, restprodukter og emballasje som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, men som kan bli viktige ressurser ved gjenvinning.