Arbeidsutstyr

Verktøy eller annet materiell som er nødvendig for å utføre arbeid.