Arbeidstilsynet

Offentlig organ som kontrollerer at gjeldende lover, regler og standarder blir opprettholdt av virksomheter.

Les mer: Arbeidstilsynet.no