Arbeidsmiljø i byggfasen

Hvordan det planlegges, samhandles og utføres arbeid i byggfasen for å ivareta arbeidernes HMS.