Arbeidsmiljø

Omhandler hvordan virksomheter organiserer, planlegger, og utfører arbeid. Dette har stor betydning på de ansattes opplevelse av virksomhetens miljø.