Arbeidskontrakt / Ansettelseskontrakt

En bindende kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som definerer ansettelsesforholdet. Hva som er arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers styringsplikt.

Les mer: Maler for arbeidsavtale (arbeidstilsynet.no)