Akkordlønn

Lønn som ikke er timebasert med er en satt rate for utførelse av hele arbeidsoppgaven.