Timeliste

En timeliste er en metode for å registrere mengden av en arbeiders tid brukt på hver jobb. Tradisjonelt et papirark med dataene ordnet i tabellformat, er en timeliste nå ofte et digitalt dokument eller regneark. Tidskortene stemplet av tidklokker kan tjene som en timeliste eller gi dataene for å fylle en.