Bygningsinformasjonsmodell

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk building information modeling) er digital modellering av et bygg.