Byggteknisk forskrift

En byggeforskrift et sett med regler som angir hvordan bygninger og andre deler av en eiendom skal bygges eller ombygges. Byggeplanen må samsvare med forskriftene for å få byggetillatelse, som vanligvis gis av kommunen.