Byggherre

Byggherre er den som skal motta ytelser i forbindelse med bygg og anlegg.

Byggherren kan også være betegnet som bestiller, kjøper eller oppdragsgiver.

De to partene i en vanlig avtale om bygge- og anleggsarbeider er byggherre og entreprenør. Disse uttrykkene brukes i standardene for entreprenørkontrakter.

Les mer: Byggherreforskriften guide og sjekkliste