Byggesøknad

Byggesøknad er i Norge en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt til å utføre visse andre typer av tiltak. Den mer formelle betegnelsen på slik byggesøknad er "Søknad om tillatelse til tiltak".

Betegnelsen «byggesøknad» brukes til dels også på "Søknad om tiltak uten ansvarsrett".