Bildedokumentasjon

Bildedokumentasjon har blitt det normale i byggebransjen. I stedet for å krysse av på sjekklister, tar man bilder fortløpende, med egen telefon.