Avviksrapport

Et dokument som sammenfatter årsak, risiko og tiltak knyttet til gitt avvik.

Les mer: Digital avvikshåndtering i Svenn