Avvik og Avvikshåndtering

En atferd eller hendelse som strider mot satte regler eller system.

Les mer: Digital avvikshåndtering i Svenn