Arbeidsrelatert personskade

En skade som har forekommet under en arbeidsprosess.