Sjekkliste for Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning sjekkliste

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som skaper trygghet hos potensielle kunder, og som åpner døren til offentlige oppdrag.   Men hva kreves for å søke ansvarsrett?  I dette innlegget har vi oppsummert hva som kreves, og laget en oversiktlig sjekkliste som viser deg om du blir godkjent før du i det hele tatt begynner å […]

HMS-plan – Guide og Gratis Mal

I denne guiden forklarer vi forskjellen på en HMS- og SHA-plan, og vi har laget en HMS-plan mal som inneholder alle punkter for å dekke kravene. Viktigheten av god HMS-planlegging må ikke undervurderes. Ikke bare kan det øke produktiviteten på byggeplassen, men viktigst av alt holder det arbeiderne trygge, slik at de kan fokusere på å […]

Sjekklister for Bygg – Last ned gratis

Her kan du laste ned 8 sjekklister for bygg. Sjekklistene følger bransjestandard, og er hentet fra biblioteket i vår KS- og HMS-løsning. Sjekklister for bygg er en samling ulike sjekklister som vi for ordens skyld har lagt inn i én pakke, i både word- og PDF-format. I denne pakken finner du: Sjekkliste Kontroll av stillas – […]

Arbeid i høyden – Last ned Vernerunde Sjekkliste

Arbeid i høyden er en naturlig del av bygg- og anleggsbransjen. Dessverre er det også den største bidragsyteren til de mange arbeidsulykkene som inntreffer i denne bransjen hvert år. Arbeid i høyden er i all hovedsak arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med […]

HMS håndbok – Komplett guide og gratis mal

Denne guiden forklarer deg hva en HMS håndbok er, hva den må inneholde, og hvordan du enkelt lager din egen med hjelp av vår gratis HMS håndbok mal. Hva er en HMS håndbok? En HMS håndbok er internkontroll i bokform. Den samler alle HMS-lover, mål og rutiner i et felles dokument, og omtales også som HMS-mappe. For […]

Sikker Jobb Analyse (SJA) – Guide og SJA-skjema

Her finner du alt du trenger å vite om sikker jobb analyse, med et gratis SJA-skjema som sørger for grundig gjennomgang og god dokumentasjon. Hva er en sikker jobb analyse? En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- […]

SHA-plan – Alt du trenger å vite + Gratis SHA-mal

Her finner du alt du må vite om SHA-plan. I tillegg har vi laget en ryddig SHA-plan-mal som dekker alle krav – som du kan laste ned helt gratis. Hva er «SHA»? SHA, som står for «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», er forankret i Byggherreforskriften og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg- og anleggsplasser. I […]