HMS håndbok – Komplett guide og gratis mal

Denne guiden forklarer deg hva en HMS håndbok er, hva den må inneholde, og hvordan du enkelt lager din egen med hjelp av vår gratis HMS håndbok mal. Hva er en HMS håndbok? En HMS håndbok er internkontroll i bokform. Den samler alle HMS-lover, mål og rutiner i et felles dokument, og omtales også som HMS-mappe. For […]