HMS-plan – Guide og Gratis Mal

I denne guiden forklarer vi forskjellen på en HMS- og SHA-plan, og vi har laget en HMS-plan mal som inneholder alle punkter for å dekke kravene. Viktigheten av god HMS-planlegging må ikke undervurderes. Ikke bare kan det øke produktiviteten på byggeplassen, men viktigst av alt holder det arbeiderne trygge, slik at de kan fokusere på å […]