Hvorfor håndverkere går konkurs - og hvordan de kan unngå det

Hvorfor håndverkere går konkurs – og hvordan de kan unngå det

01.02.21

Hvorfor går 30% av alle håndverksbedrifter konkurs? Vi har sett på data fra over en million bygg- og anleggsbedrifter på verdensbasis for å finne svarene - og samlet tips du kan følge for å unngå samme skjebne.

Det kreves mye hardt arbeid for å drive enhver suksessfull bedrift, men spesielt tøft er det i bygg- og anleggsbransjen. I 2020 utgjorde de 26% av alle konkurser

Hvorfor er dette tallet så høyt for håndverkere? Og hvordan kan man drive tryggere og mer lønnsomt i en bransje preget av stort prispress og syltynne marginer? 

I Svenn jobber vi for å hjelpe håndverkere med å levere og synliggjøre kvalitet og stolt håndverk, slik at de kan få opp prisene på oppdragene og få en mer levelig arbeidshverdag i en av norges tøffeste bransjer. 

I denne artikkelen presenterer vi de 3 viktigste årsakene til konkurs – og hva du kan gjøre for å styre unna.

#1. Rask vekst

De fleste vil vel tenke at overfylte ordrebøker er utelukkende positivt? For mange bransjer er det også det, men ikke nødvendigvis i byggebransjen. 

Begrepet “Growth eats cash” er særlig relevant for bygg- og anleggsbedrifter som ofte tar på seg store deler av utgiftene (og risikoen) i nye prosjekter, slik som lønn, leie av utstyr og kanskje mannskap, samt innkjøp av materialer.

«Det som til syvende og sist fører til bedriftenes fall, er den økte kapitalbindingen som forårsakes av veksten.»

John Peter Alstad - tidl. daglig leder i Grunnarbeid AS

Flere prosjekter løpende samtidig legger et stort press på likviditeten, og da kan man raskt gå tom for penger mens man venter på betaling fra byggherre eller hovedentreprenør.

I tillegg fører stor vekst til flere nyansettelser, som i startfasen har større risiko for feil. Dette kan føre til mer ekstraarbeid på bedriftens regning og lavere lønnsomhet på prosjektet.

John Peter Alstad, tidligere daglig leder i Grunnarbeid AS, en større entreprenørbedrift i Trøndelag som gikk konkurs i 2012, skrev et godt innlegg om problemet knyttet til for stor vekst, og pekte på det som en direkte årsak til at de gikk konkurs.

«En ting er den økte kapitalbindingen i seg selv, men hvis veksten ikke er fundert på et godt nok ressursgrunnlag vil lønnsomheten i prosjektene gå ned, mengden feil og mangler i prosjektene vil øke, og likviditeten svekkes ytterligere.»

John Peter Alstad
- Hvis veksten ikke er fundert på et godt nok ressursgrunnlag vil lønnsomheten i prosjektene gå ned. Foto: Glen Musk

Dette kan du gjøre: 

  1. Velge prosjekter basert på bedriftens tilgjengelige ressurser – ikke basert på hvor mye prosjektet betaler.
  2. Sette av tid til å regelmessig budsjettere og planlegge bedriftens ressurser noen måneder i forveien.
  3. Planlegge en gradvis, moderat vekst som er bærekraftig.
  4. Foreslå skriftlige betalingsavtaler som både dekker deler av oppstartskostnadene og arbeidet underveis. 

#2. Lav produktivitet

Produktiviteten på norske byggeplasser har siden 2010 falt med 10 prosent, ifølge tall fra SSB. En av hovedårsakene for nedgangen er språkproblemer, nærmere bestemt utydelig kommunikasjon og informasjon som ikke er tilgjengelig på arbeidernes språk. 

Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes fagforening, forteller til Gjensidige at i tillegg til redusert produktivitet, kan språkproblemer gjøre bygg- og anleggsbransjen til et farligere sted å jobbe.

«I dag er rundt én av tre i byggenæringen utenlandske arbeidere. Fordi de ikke kan språket utsettes arbeiderne for større risiko for ulykker – både fordi HMS-informasjonen er mindre tilgjengelig, men også fordi god kommunikasjon er viktig for å avverge skader og ulykker.»

Joachim Espe - leder i Bygningsarbeidernes fagforening
HMS- og KS-systemer på mobil som snakker arbeidernes språk bidrar til å øke produktiviteten og redusere ulykker på norske byggeplasser.

Tiltak for å øke produktivitet og redusere ulykker er noe av det viktigste en entreprenør/håndverksbedrift kan prioritere for å snu den stadig synkende lønnsomheten på norske byggeprosjekter. 

Dette kan du gjøre: 

  1. Sørge for at alle KS- og HMS-dokumenter er lett tilgjengelig, og oversatt til arbeidernes språk. Som f.eks. med Kvalitet- og HMS-løsningen fra Svenn som samler alt på mobilen, og kommer ferdig oversatt.
  2. Gjøre kommunikasjonen vanskeligere å misforstå, som f.eks. med en chat-løsning for byggeplassen.

#3. Prispress

Det er ingen hemmelighet at marginene på norske byggeprosjekter er lave, mye takket være useriøse prispressere som gir bransjen et dårlig rykte. 

Mange seriøse bedrifter ender opp med å bli med på pris-jaget ned mot et ulevelig nivå, fordi de trenger oppdrag og tror (naturligvis) at lavere pris er den eneste måten å sikre seg nye kunder. 

Da ender man opp i en ond sirkel hvor kvalitet og sikkerhet går på bekostning av å få prosjektet ferdig i tide, slik at man ikke går i minus. Kundene blir mindre fornøyde med arbeidet og krever omarbeid eller en reduksjon i regningen. Bedriften taper penger, og til slutt blir det kroken på døra.

Men sannheten i markedet er at stadig flere kunder prioriterer kvalitet og kompetanse foran pris, men majoriteten av håndverkerne er dessverre for dårlig til å vise frem egen kvalitet - særlig på digitale flater.

Håndverkere med nettsider har dobbelt så høye driftsinntekter som de uten - og er en viktig kanal for å tiltrekke seg kunder som søker kvalitet.

Det er store muligheter for seriøse, stolte håndverkere å skape seg en jevn strøm av kundehenvendelser som betaler godt, hvis man klarer å fremstå som en bedrift det er verdt å betale litt ekstra for - og selvfølgelig levere på lovnaden.

Dette kan du gjøre: 

  1. Skaff deg en nettside. Fåtallet av dine konkurrenter har det, og det har mye å si for resultatene
  2. Vurder sentral godkjenning. Et sterkt kvalitetsmerke som hvermannsen kjenner igjen, og som er viktigere enn man kanskje skulle tro.
  3. Bruk et kvalitetssikringssystem som sørger for at kvalitet og standarder blir fulgt hver gang, som fører til flere fornøyde kunder som kan skryte av deg på nettsiden din. 
Andre leste også