Hva er et KS-system for håndverkere?

Kvalitetssikring mobil byggeplass

Det stilles stadig høyere krav til kvalitetssystemer (KS-systemer) på norske byggeprosjekter, både fra kunder, samarbeidspartnere og myndighetene. 

Men hva er et «gyldig» KS-system for håndverkere?

I dette innlegget ser vi nærmere på:

 • Hva et KS-system er for håndverkere
 • Hvorfor det er så viktig
 • Hvordan du velger riktig system

Hva er et KS-system for håndverkere?

KS-system er ganske enkelt «kvalitetssikring satt i system», og innebærer at bedriften har skriftlige rutiner for å ivareta og dokumentere kvalitet, utførelse etter regelverk og byggetillatelser, og HMS på byggeprosjekter. 

I praksis, og for håndverkere flest, består et KS-system av: 

 • Dokumentdeling: Alle på byggeplassen skal ha tilgang på oppdaterte plantegninger, SHA-plan, kontaktpersoner og mer.
 • Sjekklister og skjemaer: Sørger for at oppgaver blir utført korrekt og dokumentert, og at mulige farer er analysert og vurdert (SJA).
 • Avvik og RUH: Gir arbeiderne en kanal for å varsle om feil og mangler som må følges opp.

Kompleksiteten og kravene til et kvalitetssikringssystem vokser parallelt med bedriftens størrelse og ansvarsområder, men nøkkelordene forblir de samme: «Rutiner» og «Dokumentasjon».

Se hvordan gjengen i Betongforsegling mer effektivt med hjelp av Svenn-appen:

Hvorfor er det så viktig?

Foruten å være et krav for å bli sentralt godkjent for ansvarsrett, er det flere grunner for at din bedrift burde ha et kvalitetssikringssystem, og de fleste handler om lønnsomhet.

1. Reduserer feil, utsettelser og ekstrakostnader

Byggeprosjekter har såpass små marginer at selv den minste feil raskt kan utgjøre forskjellen på et lønnsomt og ikke-lønnsomt oppdrag.

Og er det én arbeidsplass hvor feil kan oppstå, så er det på en byggeplass. 

Ikke fordi det skorter på kompetanse og erfaring, men fordi tusen brikker skal på plass i riktig rekkefølge.

Med sjekklister og dokumentdeling er det lettere å legge brikkene rett på første forsøk, og du slipper å ende opp med masse feil og ikke-fakturerbart ekstraarbeid.

KS system på mobil
Bygg Trøndelag ser over dokumentasjon i Svenn-appen før arbeidet begynner.

2. Godt rykte = flere oppdrag

Kvalitet er for mange blitt viktigere enn pris.

Vi har alle hørt om minst én skrekkhistorie om oppussingsoppdrag som har gått skeis, og mange har lært seg at kvalitet koster litt mer. 

Hvis du jenvlig fullfører jobber til avtalt tid og kvalitetsnivå, så blir du raskt en håndverker folk kan stole på, og det er gull verdt!

Det fører til at nye kunder oppsøker deg direkte, flere aktører vil samarbeide med deg, og din virksomhet blir en tiltrekkende arbeidsplass.

Har du i tillegg en profesjonell nettside, så blir det enklere for de som har hørt lovord om din bedrift å søke deg opp og komme i kontakt.

3. Bedre sikkerhet

Dårlig sikkerhet på byggeplassen kan få store, og dyre, konsekvenser. 

Det være seg konstruksjonsfeil, dårlig brannsikring, vannskader, eller stillas som ikke er kontrollert. 

Du burde jobbe aktiv med å redusere skader, ufakturerbart ekstraarbeid og bøter, noe et godt KS-system hjelper deg med. 

Når en vernerunde, fra inspeksjon til levert dokumentasjon, bare tar en brøkdel av tiden å gjennomføre, så kan den også utføres mer regelmessig uten å påvirke produktiviteten. 

Det vinner hele bedriften på.

Se hvordan nyoppstartede Bygg Trøndelag fikk en pangstart med hjelp av Svenn:

Hvordan velge riktig kvalitetssikringssystem?

De fleste velger naturligvis et digitalt KS-system

Da får informasjon, bilder, sjekklister og skjemaer flyte fritt mellom kontor og byggeplass, mindre tid blir brukt på dobbeltarbeid og innhenting, og du slipper unødvendige overraskelser i prosjektets ellevte time.

Den strake motsetning av å ha det i en perm på kontoret.

Men det er ikke alle KS-systemer som passer for alle. 

Når du skal velge et nytt KS-system er det viktig å tenke på:

 • Brukervennlighet og behov: KS-systemet skal jobbe med deg, helst like naturlig som et målebånd. Tunggrodde systemer tar altfor mye tid bort fra produksjon, og ender ofte opp med å ikke bli brukt. Da er man like langt.

 • Tilgjengelighet: Android og iPhone, norsk og litauisk. Det er viktig å velge et system som alle kan bruke, uavhengig av mobiltype og språk.

 • Maler: Velg en løsning som tilbyr et bibliotek med ferdiglagde standardmaler, så slipper du å bruke 2-3 arbeidsdager på å lage dine egne.

 • Samlede funksjoner: Velg én løsning som dekker flere problemer. Ikke bare er det billigere – men det er også lettere for ansatte å forholde seg til. Da blir det også brukt.


Vi i Svenn har utviklet et KS-system for håndverkere som dekker alle disse punktene, og mer til: 

 • Timelister med materiell- og kjøreregistrering
 • Prosjektstyring og dokumentasjon
 • Kvalitetssikring med hundrevis av bransjestandard sjekklister klare for import
 • HMS og Avvik-/RUH-håndtering
 • Team kommunikasjon
 • Ferie- og fravær
 • Kompetanseoversikt med fornyelsespåminnelse


Les mer om vår KS-løsning og avtal en uforpliktende demo

Andre leste også