Sikker Jobb Analyse (SJA) – Guide og SJA-skjema

Her finner du alt du trenger å vite om sikker jobb analyse, med et gratis SJA-skjema som sørger for grundig gjennomgang og god dokumentasjon.

Hva er en sikker jobb analyse?

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen. 

Norsk Olje & Gass har produsert en informativ video som oppsummerer SJA:

Hvorfor gjennomfører man en SJA?

Ved å gjennomføre en SJA blir potensielle farer kartlagt, og man ser raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge, eller om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell. 

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

Et digital HMS-system effektiviserer denne prosessen betraktelig, men mange bruker fortsatt SJA-skjema i papirform.

 
Sikker jobb-analyse på mobil i Svenn-appen
Stadig flere håndverkerbedrifter har begynt å ta i bruk KS- og HMS-systemer som blant annet forenkler gjennomføring og dokumentering av SJA-skjema. Foto: SJA-skjema i Svenn-appen

Når skal det gjennomføres en SJA?

  • Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  • Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  • Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  • Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  • Når forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  • Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Her kan du se hvordan risikovurderinger og sikker jobb analyse brukes daglig på større prosjekter: 

(Husk briller og hørselvern neste gang, Kjell Esben.)

Hvem skal delta på en SJA?

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig som kaller inn, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned gratis SJA-skjema mal

Sikker jobb-analyse skjema mal
Vår SJA-skjema mal er perfekt for de som fortsatt jobber med papir. Last ned uten vannmerke i skjemaet nedenfor.

Med en standard sikker jobb analyse mal, er du sikker på at kontrollen blir utført korrekt hver gang. 

I tillegg får du grundig dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen.