RUH-/Avviksskjema på Byggeplassen – Guide og Gratis Mal

Hva er en RUH, og hva må et RUH-skjema inneholde? Les videre for å bli en RUH-ekspert, og last ned vår gratis RUH-/Avviksskjema-mal laget for norske byggeplasser. 

  • Trykk her for å gå direkte til nedlastning av RUH-mal

Hva er en “RUH”?

RUH er en forkortelse av Rapport om uønsket hendelse. 

En RUH brukes for å melde inn avvik som oppstår, både internt og ute på byggeplassen – og er en viktig del av HMS-/Internkontroll-arbeidet.

Navnene RUH og Avviksskjema brukes ofte om hverandre, men de har samme formål og utforming.

Rutiner for skriftlig rapportering av alle avvik er et krav ihht. Internkontrollforskriften, men det er også en viktig og god investering for å redusere antall skader og ulykker i byggebransjen.

Hva skal et RUH-/Avviksskjema inneholde?

Det foreligger ingen faste, konkrete punkter som et RUH-skjema “må” inneholde i henhold til krav og forskrifter.

Men det har vokst frem en bransjestandard som gjennom evolusjon og tidens tann har blitt en effektiv og god måte å rapportere avvik på. 

Det er disse punktene du finner i vår RUH-mal, og de består av: 

  • Område/adresse
  • Navn på melder, dato og klokkeslett
  • En beskrivelse av hendelsen
  • Alvorlighetsgrad (observasjon, nestenulykke, skade)
  • Avvikstype/hendelse (f.eks. fall, velt, kjemikalier, etc.)
    Vår mal har 12 alternativer man kan huke av på, pluss et felt for “Annet” hvis de andre ikke er gjeldende. 
  • Forslag til utbedring
  • Underskrift og dato fra melder og mottaker/ansvarlig
RUH-/Avviksskjema i Svenn appen
RASKT GJORT: En RUH registrert i avviksskjemaet i Svenn-appen.

Dyrt å ikke ha

For å dekke kravene i internkontrollforskriften skal alle bedrifter i Norge ha rutiner for systematisk HMS-arbeid, og alle avvik skal dokumenteres skriftlig.

Mangel på dette er grunnen til at så mange bygg- og anleggsbedrifter ikke består tilsyn, og hvis uhellet er ute og rutiner ikke er på plass – da kan bedriften forvente en kraftig bot.

«Det dyreste er å ikke ha HMS-en i orden hvis det skjer noe.»
Bruker fra FB-gruppen Norges Tømrere
Prosjektstyring-Avviksmelding-RUH-Svenn-web
KOMPLETT OVERSIKT: Ingen flere papirlapper. Svenn gjør KS/HMS enklere for byggebransjen.

Avvikshåndtering er særlig viktig for bygg- og anleggsbransjen, både for HMS og kvalitetssikring, med mange løsninger er tungvinte og ender opp med å ikke bli brukt. 

I Svenn har vi samlet alle funksjoner i en løsning som er så brukervennlig at den faktisk blir brukt – og det sparer man mye tid og penger på.

RUH, Avviksskjema mal fra Svenn
GRATIS MAL: RUH-/Avviksskjema-malen fra Svenn.

Last ned RUH-skjema/Avviksskjema mal

En digital løsning for å registrere og behandle avvik/RUH er absolutt å anbefale, men mange foretrekker gammelmåten med penn og papir.

For disse har vi laget en oversiktlig mal med alle punkter som kreves for å dekke kravene til systematisk HMS-arbeid, og som gir HMS-ansvarlige på byggeplassen god data for videre oppfølging og forebygging. 

Malen kommer i både Word-, PDF- og Google Docs-format.

Frihet til å fokusere på stolt håndverk

Svenn gjør KS & HMS enklere for håndverkere